Deze site functioneert beter en ziet er radicaal anders en beter uit in een browser die web standaarden ondersteunt. Bij gebruik van een dergelijke browser is dit bericht niet zichtbaar. Deze site is evenwel toegankelijk voor iedere browser of Internet device. Mocht u geen dwingende reden hebben om uw huidige browser te blijven gebruiken, bijv. een geldende bedrijfsstandaard, dan wordt u uitgenodigd een moderne browser te installeren door deze link te volgen.

Men and Words : Artikels
« Kritische Massa: Projecten I | Artikel Overzicht | The Matrix Part Two »

:: maandag, 30 september, 2002

The Matrix of Oz

Relaties gaan wij mannen gemakkelijk aan. Relaties met apparaten, boeken, films, er zijn zelfs mannen bekend die daadwerkelijk relaties zijn aangegaan met andere mensen. Zo makkelijk als we een relatie aangaan, zo moeilijk is het om een commitment af te geven, en nog moeilijker, om je eraan te houden. Nadat je de eerste keer die magische woorden gebruikt hebt, gaat de magie er toch een beetje vanaf. Wat die eerste keer een sprong in de wonderlijke wereld van verliefdheid is, wordt na je dertigste (leeftijd of vriendin, vul zelf maar in) al gauw een sprong in het diepe. Misschien weten we dan al te veel om die blinde sprong die wonderlijke wereld in te durven maken. Is levenservaring altijd een voordeel? Bestaat er zoiets als zalige onwetenheid? En waar zou je voor kiezen? Ge je terug die Matrix in, of blijf je er buiten staan? En nog belangrijker: als je niet terug gaat, hoe krijg je die magie terug? Waar is hij of zij naartoe?
Ik heb mijn besluit genomen. Terug in de matrix wil ik niet, dat zou betekenen dat ik het opgegeven heb, en mijn eigen leven uit handen geef. Ik wil er buiten blijven, maar de magie moet terug!! Ik heb de antwoorden nog niet, maar de komende weken zal ik proberen jullie mee te nemen over de Yellow Brick Road, op weg naar de Wizard, die ons kan vertellen waar de magie is gebleven, en nog belangrijker, hoe brengen we hem terug in ons leven. Je wilt immers ook na je 31e (leeftijd of vriendin, vul zelf maar weer in) die partner, en daarmee ook jezelf, nog kunnen betoveren! Dus laten we gaan, op pad, en kom mee als je dat wilt. Wie weet wat er nog op ons pad komt.....

door | :: [reakties (0)] :: [link]

Powered by Movable Type & hosted by Cornerhost