Deze site functioneert beter en ziet er radicaal anders en beter uit in een browser die web standaarden ondersteunt. Bij gebruik van een dergelijke browser is dit bericht niet zichtbaar. Deze site is evenwel toegankelijk voor iedere browser of Internet device. Mocht u geen dwingende reden hebben om uw huidige browser te blijven gebruiken, bijv. een geldende bedrijfsstandaard, dan wordt u uitgenodigd een moderne browser te installeren door deze link te volgen.

Men and Words : Artikels
« Mannen en Geweld | Artikel Overzicht | Kaal en Vitaal »

:: woensdag, 15 oktober, 2003

Het Nut van het Leven

Af-en-toe, eigenlijk meer af dan toe neem ik een kijkje op de website van Bryan. Ik lees dan de updates van zijn teksten en haal er inspiratie uit voor het volgende half jaar. Omdat einig narcisme me niet vreemd is, ging ik kijken of mijn eigen verhaaltje dat ik bijna 2 jaar geleden had geschreven nog aanwezig was en met einige verbazing constateerde ik dat dat inderdaad het geval was.

Een tijd geleden had Bryan me al eens gevraagd of ik weer wat voor “Man-At-Work” wilde schrijven en omdat het vorige stukje eindigde met: „Wordt vervolgd....“ heb ik potlood en papier, of beter gezegd PC en MS-Word genomen en ben gaan schrijven.

Ik was al een keer begonnen aan dit artikel, maar omdat het idee nog niet helemaal uitgerijpt was had ik het, half afgeschreven, ergens op een donker plekje op de harde schijf gesaved. Onlangs heb ik er met mijn vriend weer over doorgefilosofeerd en is de idee naar mijn mening rijp om „gepubliceerd“ te worden en hoop ik een discussie uit te lokken om deze gedachte te verfijnen. De reden dat het een tijd geduurd heeft voordat ik het ten tweede male op papier zet komt doordat het geen eenvoudig thema is, dat de mensheid als sinds haar bestaan bezighoudt namelijk „Het nut van het leven.“

Eigenlijk kan ik hier heel kort over zijn, want de regels van de logica volgend, ben ik tot de slotsom gekomen dat het leven geen nut heeft. Het feit dat we dood gaan en er vooralsnog geen bewijs is dat we na de dood ergens anders in welke vorm dan ook voortleven, is alles wat we doen op de lange termijn nutteloos. Zelfs als ik iets uitvind bijvoorbeeld, dat het leven van generaties na mij veraangenaamd, heeft dit geen nut. Had ik dit namelijk niet uitgevonden, dan hadden zij van het bestaan niet geweten en waren dus niet minder gelukkig geweest. Bovendien gaan de gebruikers van de uitvinding zelf ook dood waarmee het nut dan sowieso verdwenen zou zijn.

Nu zou je deze visie heel triest en pessimistisch kunnen noemen en dat was ook de reden dat ik zelf nog niet goed met dit antwoord kon leven, na heftig gediscusieerd te hebben, ben ik tot de slotsom gekomen dat dit echter een heel optimistische en inspirerende kijk op het leven is. Deze zichtswijze geeft namelijk een onmeetbare vrijheid om het leven zo in te richten als ik het goeddunk. Had het leven namelijk een vast omschreven nut, zo moest ik me schikken om dat nut waar te maken. Nemen we namelijk het nut dat de katholieke kerk aan het leven geeft als het nut van het leven: “God te dienen en daardoor in de hemel te komen.” Dan beperkt me dit in mijn doen en laten.

Te stellen dat het leven geen nut heeft dwingt me er toe, bewust of onbewust, zelf een nut te verzinnen, waarbij elk nut goed is. Ik noem dit het micro-nut van het leven, maar je zou het ook de visie of missie kunnen noemen. Zo kan ik er voor kiezen een tweede Jack the Ripper te worden, het leven van mijn metgezellen te verzieken, of ik kan me in dienst stellen van de zieke medemens en hem helpen weer gezond te worden of zijn lijden te verzachten, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er van uitgaande dat er geen leven na de dood is, hebben al deze invullingen van het leven na mijn dood geen enkele betekenis meer (voor mij). Een verwijt dat ik kreeg, was dat dit gezichtspunt lijdt tot apathie. Nu is dat inderdaad mogelijk, maar dat is dan iemands persoonlijke invulling van het leven en wie zegt dat apathie schlecht is? De ware uitdaging van het leven is dus, zo vind ik, een voor jezelf zo bevredigend mogelijk micro-nut te vinden. Alles kan, alles mag, de keuze is aan u, de consequentie ook......

Als altijd,

Coen.

door | :: [reakties (1)] :: [link]

Powered by Movable Type & hosted by Cornerhost