Deze site functioneert beter en ziet er radicaal anders en beter uit in een browser die web standaarden ondersteunt. Bij gebruik van een dergelijke browser is dit bericht niet zichtbaar. Deze site is evenwel toegankelijk voor iedere browser of Internet device. Mocht u geen dwingende reden hebben om uw huidige browser te blijven gebruiken, bijv. een geldende bedrijfsstandaard, dan wordt u uitgenodigd een moderne browser te installeren door deze link te volgen.

Men and Words : Wij
Wij
Welkom

Deze site is begonnen met het vage idee dat ik had dat het Man-zijn in deze tijd iets is wat zich moeilijk laat vangen. In mijn gesprekken daarover met vrienden werd dat alleen maar duidelijker. Bijna altijd kwam de vraag of ik het ergens moeilijk mee had. Maar daar is het mij allemaal niet om te doen. Ik heb het gevoel dat er nog zoveel is dat wij als mannen niet leven, of zoals de Amerikanen zeggen, being just half the man you can be.

Ik geloof niet dat de vorige alinea zoveel duidelijker heeft gemaakt. Daarom een paar voorbeelden uit mijn direkte omgeving op micro en macro niveau.

Deze voorbeelden neigen een beetje naar het negatieve. Het idee wat ik eigenlijk over wil brengen is dat we inderdaad zoveel (nog) niet weten of kennen. Nu hebben we het voordeel dat we behept zijn met mannelijke energie, rauwe energie die tot grootse dingen in staat is als er een focus is. Daarom deze site, voor als je ook zo nieuwsgierig bent, vragen durft te stellen, antwoorden durft te zoeken. Een Queeste zo je wilt om te ontdekken/onderzoeken wat je Man-zijn allemaal nog meer zou kunnen betekenen.

Zwaar? Nou, ik dacht het niet, want er bestaat altijd nog zo iets als relativeringsvermogen en mannen-humor. Dit is allemaal begonnen met een uitnodiging aan een aantal vrienden om deel te nemen. Je kunt op ieder moment in- en uitstappen. Er is geen lidmaatschap, er is geen geheime handdruk. Maar dat zou in de toekomst natuurlijk allemaal kunnen veranderen :-).

Heel veel plezier,

Bryan

Lees meer over de auteurs:
Bryan Tevreden
Coen Kuijpers
Karl van Tilburg
Marc Keijsers
Mart Bouter
Ramon Doesborgh
Rob Mangnus
Powered by Movable Type & hosted by Cornerhost